เภสัชกรวิเชียร ชาญเชี่ยววิชัย

ประธานชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ปี 2559-2561

บริษัทชาญเภสัช

127/14 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  TEL..038-733020

 

น.ส.กรรณิการ์ สำราญวานิชย์

เลขานุการชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ปี 2559-2561

ร้าน เคอาร์ฟาร์มาซี

223/77 ม.11 ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110

 

น.ส.บุญเรือน   คุ้มพลาย

เหรัญญิกชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ปี 2559-2561

ร้าน นิสาฟาร์มาซี

91/1 ม.5 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง ชลบุรี 20150