คุณสมศักดิ์   ตวงจารุวินัย     

รองประธานชมรมฯ

ร้าน เจริญเวชภัณฑ์

357/3  ถนนเทศบาล 2

อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี   20180

โทร....   033-099990

มือถือ   .091-7680650