นายคำรณพิรุฬห์    มีรัตนธนวัต  

ที่ปรึกษาชมรมฯ

ร้านอรุณเภสัช

99 หมู่ 2 ต.หนองไผ่แก้ว

ถนนบ้านบึง-แกลง

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

โทร 038-292193

085 - 3993535