งานประชุมใหญ่ชมรมฯภาคเช้า    ท่านนพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ อ.ย.      เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 เม.ย.52       อิมแพคเมืองทองธานี  ( คลิกดูหน้าต่อไป )