งานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมร้านยาฯประเทศไทย และได้ประธานใหม่ คุณวิชัย อรุณรักษ์รัตนะ                ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555