ชมรมฯร่วมงานประชุมใหญ่                ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี          ที่โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน                       เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2555