ชมรมฯร่วมงานฌาปนกิจศพ     คุณพ่อประมวล หอมศิลป์ (ประมวลเภสัช) คุณพ่อที่ปรึกษาชมรมฯ คุณเขจร หอมศิลป์                       เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555