ชมรมฯร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ             สสจ.นพ.สมิต ประสันนาการ     นายแพทย์ สาธารณสุข จ.ชลบุรี ท่านใหม่                       เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2555