งานครบรอบ 38 ปี ชมรมยาฯชลบุรี       เปิดงานโดยที่ปรึกษาคุณกฤชพจน์       และประธานชมรมฯอีกหลายจังหวัดฯ ที่รร.เดอะไทด์บางแสน 18 พ.ย.55   Next>>>