งานครบรอบ 38 ปี ชมรมยาฯชลบุรี     เปิดงานโดยที่ปรึกษาคุณกฤชพจน์   และท่านสสจ.ชลบุรีนพ.สมิต ประสันนาการ           ที่รร.เดอะไทด์บางแสน 18 พ.ย.55