ชมรมฯโดยที่ปรึกษา คุณโชคชัย สินธุวงศ์ และกรรมการอีกหลายท่านร่วมงานมงคลสมรส        ณัฐพงศ์-ศิริจรรณ เปี่ยมศักดิ์ชัย ที่ศาลาประชาคม บ้านบึงเมื่อ 30 พ.ย.55