ชมรมฯร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี      บริษัท TAKEDA ( ประเทศไทย ) จำกัด            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552            ขอแสดงความยินดีด้วยครับ