ชมรมร้านขายยาอำเภอสัตหีบ      จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือนธันวาคม  โดยมีท่าน สสอ.คุณสมศักดิ์ กีรติหัตยากร          มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2555