ชมรมฯร่วมกับบริษัทเวลเกทฯ จัดสัมมนาและ  เลี้ยงฉลองปีใหม่กับสมาชิกจังหวัดชลบุรี   ที่โรงแรมพินนาเคิลแกรนด์ฯ นาจอมเที่ยน              เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556