ชมรมฯโดยที่ปรึกษา คุณสมนึก กิตติคุณ และกรรมการอีกหลายท่านร่วมงานมงคลสมรส ภญศุุจิกา -กฤษดา จันทร์แดง... พีเอสฟาร์มาซี      ที่อาคารเอนกฯสัตหีบ เมื่อ 19 ม.ค.2556