ชมรมฯร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปี 2556                          ชมรมเภสัชกรชลบุรี             ที่โรงแรมเดอะซายส์ พัทยา               เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556