ชมรมฯร่วมกับ บริษัทWellGate จำกัด                จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง              อาหารเพื่อสุขภาพของทุกคน   ที่โรงแรม LEXVILLA พัทยา เมื่อ 23 สุ.ค. 2552