ชมรมฯมอบทุนการศึกษา-อาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน รร.ชุมชนบ้านช่องแสมสาร                           อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี          เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2556