ชมรมฯโดยที่ปรึกษา กนกวรรณ ธนูวัฒนา         พร้อมกรรมการและสมาชิกชมรมฯ      เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาทีโอเคมีคอลจำกัด                   เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2556