ชมรมยาฯชลบุรี ร่วมงานประชุมใหญ่              ชมรมร้านขายยาเขต 2        ปี2556 จ.  นครนายกเป็นเจ้าภาพ                   ปี 2558 พบกันที่ จังหวัดตราด