ชมรมฯชลบุรีร่วมงานมงคลสมรส ภญ.อินทร์ริตา - นายเมธา ศิริวัฒน์เวชกุล              ที่วัดพระหฤทัยฯศรีราชา             เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2558