ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ฯ ที่โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2558