ชมรมยาฯภาคตะวันออกร่วมกับชมรมยาฯชลบุรี และบริษัทแบล็คมอร์ฯ-ซาโนฟี่ฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการกับสมาชิกชมรมฯ โรงแรมพัทยาปาร์ค เมื่อวันที่ 4-2-61