ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับยริษัทซิลลิคฟาร์ม่าจำกัด(โนวาร์ติส) จัดสัมมนาเรื่องยาแก้ปวดอักเสบชนิดชงน้ำ ร.ร.ชาร์ดอนเนย์ฯบางแสนเมื่อวันที่ 6ก.ย.58