ชมรมร้านยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทแซนดอท จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ ที่โรงแรม ฮอลิเดย์อิน พัทยา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561