ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงานประชุมใหญ่              ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก                 จังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพ       ที่วิทยาลัยเทคนิคตราด 22 พ.ย.2558