ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงนสัมมนาชมรมร้านยาภาคตะวันออก สนับสนุนวิชาการโดยบริษัทเบอร์ลินฯจำกัด ที่โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 พค.2561