ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงานประชุมฯ ชมรมยาฯนครปฐม   ที่โรงแรมเวล นครปฐม เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2558