ชมรมฯชลบุรีร่วมกับบริษัทเวลเกทฯ จัดสัมมนาและเลี้ยงปีใหม่กับสมาชิกชมรมฯ          ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559