ชมรมฯร่วมงานมงคลสมรสระหว่าง ภก.คณเดช - ภญ.วาทินี ปัญจวรญาณ ร้านเกาะโพธิ์ฟาร์มาซี เมื่อวันที่ 17 มกราคม2559