ชมรมฯร่วมงานเกษียณ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 9 ภก. มานิตย์ อรุณากูร และคุณราตรี กีรติหัตยากร                 นักวิชาการสาธารณสุข 9    ที่โรงแรม เอวัน พัทยา เมื่อวันที่ 28 ส.ค.52