ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงาน SmartDispensary จัดโดยบ.บางกอกดรัก-ชมรมยาฯประเทศไทย ที่ โรงแรมพรีม่าวิลล่า พัทยา เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2559