ชมรมยาฯชลบุรีโดยที่ปรึกษา ภก.พงษ์รพี    สุขเจริญเวช  ร่วมงานประชุมฯชมรมยาฯนนทบุรี                 ที่โรงแรม ทีเคพาเลส                เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2559