ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงานมงคลสมรส      ภญ.ภิญญภา-ภก.อภิวัฒน์ รัตนชาติชัย           ที่หอประชุม รพ.สิริกิต์ สัตหีบ                  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2559