ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี        จัด งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559            ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี               เมื่อ 30 ตุลาคม 2559