ชมรมฯร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552  และเลี้ยงสังสรรค์ของชมรมฯสมุทรปราการ      ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อิมพีเรียล สำโรง                เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2552