ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงาน ประชุมกรรมการบริหารชมรมฯประเทศไทย ที่โรงแรมรอยัลปริ้นเซสหลานหลวง กทม เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2560