ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทเวลเกทฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ     เพื่อชีวิตที่ดีกว่า          ที่โรงแรมเวย์ พัทยา                   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560