ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดงานประชุมใหญ่ชมรมร้านยาภาคตะวันออก        เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560   ที่สวนนงนุช สัตหีบ       NEXT.....