ชมรมยาฯชลบุรี ร่วมงานมงคลสมรส           พญ.นฎา - นพ.บัณฑิต นิลไพฑูรย์  ห้องแกรนด์บอลรูม ร.ร.รามาการ์เด้นส์ ก.ท.ม.                 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552