ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทไบโอฟาร์ม จัดสัมมนาเรื่อง การใช้ยาคุมอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560