ชมรมยาฯชลบุรี นำสมาชิกเยี่ยมชม               โรงงานผลิตยา อาร์เอ็กซ์                        ที่ จังหวัดนครปฐม                   เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2560