ชมรผู้ประกอบการค้ายา จ.ชลบุรี ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ฯจัดสัมมนาเรื่อง การใช้วิตามินในวัย 50 อัพฯ โรงแรม Prima Villa Pattaya เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560