ชมรมฯประเทศไทย-ภาคตะวันออก-ชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่รัชนี เทพาวัฒนาสุข ร้านเมืองชลฟาร์มาซี วัดนอก ชลบุรี เมื่อ 22 ก.ย.2560