ชมรมฯร่วมกับ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ผมบางในท่านชาย     และโรคข้อเสื่อม ที่โรงแรม ฎ นาจอมเทียน                      เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2552