ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงานประชุมใหญ่ ชมรมร้านยาแห่งประเทศไทย ที่อืมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561