สมาคมยาฯชลบุรีร่วมประชุมเตรียมความพร้อม            จัดงานประชุมใหญ่ฯภาคตะวันออก                             ที่แซนดูนด์รีสอร์ท             เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2561