สมาคมฯภาคตะวันออกร่วมกับสมาคมฯชลบุรี จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯโดยบริษัทไบเออร์ไทย- และบริษัทโนวาร์ติส(ประเทศไทย)จำกัด ที่ รร.Dorchada นาจอมเทียน 10/2/62