สมาคมยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ความสำคัญการใช้ยาฯ ที่โรงแรม ราวินทรา นาจอมเทียน เมื่อวันที่ 14 -7-2562