สมาคมยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทจอนสันฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องยาอดบุหรี่ ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินท์พัทยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562