สมาคมยาฯชลบุรีร่วมกับคณะเภสัชฯมหาลัยหังเฉียวฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการใช้ยาสมเหตุสมผล ที่โรงแรมแกรนท์มิราจฯพัทยา เมื่อวันที่ 1 กันายยน 2562