สมาคมยาฯภาคตะวันออก-สมาคมยาฯชลบุรี ร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมยาฯภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 กย.2562 ที่โรงแรมทวินโลตัส